Eigen wetenschappelijke en productietechnische know-how

Food Compounds vertaalt elke vraagstelling in een ingrediëntenmix, met als algemene uitgangspunten voor de klant:

  • functionaliteit,
  • gebruiksvriendelijkheid,
  • kostenbeheersing.

De researchers van Food Compounds starten met literatuuronderzoek, in eigen wetenschappelijke database en aanvullende bronnen. Zo ontstaat – in nauw overleg met u als klant – een theoretisch oplossingsmodel voor modificatie van producteigenschappen of nieuwe eindproducten.

Ook buiten de directe opdrachtsfeer is Food Compounds actief met eigen fundamentele research op het gebied van onder meer hydrocolloid-systemen, synergismen en ingrediëntenmanipulatie. Het heeft geleid tot een unieke kennisdatabank, bepalend voor de onderscheidende kracht van Food Compounds.